Proizvodi

PRED-USITNJAVANJE

PUŽNE DROBILICE/OTVARAČI PREŠANIH BALA Tipovi MAPA MSC / MBB mašina su drobilice s malim brzinama i dostupni su s 2, 4, 6 ili 8 vijčane osovine – puža. Strojevi su dizajnirani s neovisnim vijcima i svaki je vijak odvojeno ugrađen u kućište. Vijčane drobilice s malim brzinama okretaja su dizajnirane za drobljenje krhkih...

Saznaj više

PRIMARNO USITNJAVANJE

GRANULATORI – MLINOVI MAPA granulatori iz serije MG su kompaktni i robusni strojevi za usitnjavanje širokog spektra mateijala u reciklažnom procesu. Naši granulatori isporučuju se u suhim i mokrim verzijama (MG i MWG tipovi) i raspoloživi su u različitim verzijma za specifične namjene kao što su...

Saznaj više

FINO USITNJAVANJE

PULVERIZATORI – MLINOVI ZA FINO MLJEVENJE MAPA pulverizator iz serije MPZ je posebno dizajnirani mlin za fino mljevenje krutih i polukrutih materijala, kako materijala otpornih na udarce tako i lomljivih materijala, kao što su PVC, HDPE, PP i druge termoplastike primjenjive za rotacijsko lijevanje u kalupe...

Saznaj više

TEHNOLOGIJA ZA PREDPRANJE

SPREMNICI ZA PREDPRANJE MAPA spremnici za predpranje iz serije MPT su vrlo učinkoviti strojevi s glavnom svrhom odvajanja teških čestica i onečišćenja poput kamenja, pijeska, stakla i sl. iz tretiranog materijala, a u svrhu zaštite ostalih strojeva u reciklažnom sustavu i pripreme materijala za reciklažni proces (primarno usitnjavanje, pranje, sušenje, granuliranje)...

Saznaj više

TEHNOLOGIJA ZA PRANJE

FRIKCIJSKE PERILICE MAPA frikcijske perilice iz serije MFW koriste se za intenzivno pranje visoko onečišćenih plastičnih materijala poput folija, PET i drugih krutih boca, kao i drugih termoplastičnih frakcija u reciklažnom sustavu. Također se ovi strojevi koriste i u svrhu odvodnjavanja odnosno dodatnog isušivanja materijala u reciklažnom procesu posebno mekanih materijala poput folije...

Saznaj više

TEHNOLOGIJA ZA SEPARACIJU

SEPARACIJSKI SPREMNICI MAPA separacijski spremnici MST serije koriste se za odvajanje različitih materijala na temelju njihove različite specifične gustoće i težine. Standardne primjene su za odvajanje frakcije PE folije od PET frakcije ili obrnuto, kao i svih drugih materijala različitih gustoća. MAPA dizajn separacijskog spremnika kombinira sve važne karakteristike poput pravilne dubine vode, brzine transportiranja materijala i duljine transporta kako bi se materijali učinkovito odvojili.

Saznaj više

TEHNOLOGIJA ZA SUŠENJE

MEHANIČKE SUŠILICE (CENTRIFUGE) MAPA mehaničke sušilice iz MMD serije sastavni je dio reciklažnog procesa i linija za pranje, a koristi se za čišćenje i površinsko sušenje materijala, prvenstveno mekanih materijala PE folije, PP pletenih vreća, ali i krutih materijala kao što su frakcije PET / HDPE boca i sl.. MAPA mehanička sušilica koristi centrifugalnu silu za odvajanje 2-3 mm perforacije)...

Saznaj više

TEHNOLOGIJA ZA POHRANU MATERIJALA

SILOSI MAPA silosi iz MBS serije dizajniran je za međuskladištenje i pohranu materijala koji nema zadovoljavajuću protočnost, poput ljuskica PE folije, vlakana, mono i više niti, itd...

Saznaj više

OPREMA

VENTILATORI MAPA ventilatori iz MTB serije koriste se za pneumatski transport materijala. Posebno su pogodni za materijale poput PE folije, PP, PVC, PET, pjenaste plastike i sl...

Saznaj više

REZERVNI DIJELOVI

NOŽEVI Za sve naše strojeve nudimo najkvalitetnije noževe ekskluzivno izrađene od strane našeg dugogodišnjeg partnera. Našim kupcima isporučujemo rezervne noževe u vrlo kratkom vremenu i u svakom trenutku imamo na raspolaganju dovoljnu količinu noževa.

Saznaj više

TP Strojevi d.o.o.

Ulica Braće Kavurić 12
44000 Sisak
HRVATSKA