PP

PP VELIKE VREĆE

Iznimno zahtjevan materijal za reciklažni proces. Kao prvo, sadržaj ovakvih vreća su dosta različiti i često se radi o ostacima abrazivnih tvari, pijeska, cementa, keramike ili stakla, a sve to dodatno komplicira reciklažni proces. Kao drugo, sam proces usitnjavanja je nešto zahtjevniji nego kod standardnih aplikacija zbog samih svojstava ovog materijala i navedenih kontaminacija koje mogu biti sadržane u ulaznom materijalu. Iz tog razloga sve pozicije u reciklažmnom sistemu su izložene i dodatnom trošenju i stresu te sukladno tome i mogućim oštećenjima. MAPA ReTech kod ovakvih, specifičnih projektnih zadataka, osigurava dodatnu zaštitu strojeva protiv trošenja, i dodatne pakete rezervnih dijelova i potrošnog materijala, kako bi se reciklažni proces mogao kontinuirano odvijati uz minimalne stanke zbog nepredviđenih situacija i održavanja sustava.

PP KUTIJE, PP PLOČE, PP PROFILI I DRUGI KRUTI OTPAD

Uglavnom se radi o glomaznom ambalažnom otpadu, prikupljenom iz supermarketa ili sa odlagališta koji može sadržavati različita onečišćenja. Sam proces usitnjavanja i pranja je uglavnom manje zahtjevan nego u prethodnim slučajevima, a u samom procesu pranja iznimno dobre rezultate postižemo sa MAPA ReTech frikcijskom perilicom u kojoj je materijal podvrgnut dinamičnom procesu trenja bez i minimalne degradacije materijala.

Jedna od značajnijih stavki je i separacija u flotacijskim bazenima gdje se termoplastične frakcije odvajaju sukldano svojoj specifičnoj gustoći. PO frakcije se odvajaju od frakcija gustoće > 1 g / cm³. MAPA ReTech flotacijski bazen iz MAPA MST serije je iznimno kvalitetno rješenje za ovaj separacisjki proces.

MAPA RECYTECH d.o.o.

Ulica Braće Kavurić 12
44000 Sisak
HRVATSKA