PETE

PET BOCE

Ovisno o projektnom zadatku, odnosno specifikaciji ulaznog materijala i količini i tipu onečišćenja MAPA ReTech nudi vlastiti reciklažni koncept za tretman otpadnih PET boca. Bilo da se radi o materijalu koji će ponovno biti korišten za izradu ambalaže za konzumne namirnice (hrana i piće) ili pak za vlakna za tekstilnu industriju, nudimo efektivna i rentabilna reciklažna rješenja. MAPA ReTech razbijači i otvarači baliranog materijala su iznimno kvalitatni, robusni strojevi dizajnirani za teške uvijete rada kao i veliku propusnost koja dostiže i do 6 t/h. Također, MAPA ReTech granulatori sa sustavom za ubrzano ‘hranjenje’ stroja osiguravaju veliki kapacitet, a dizajn rotora i optimalna geometrija kućišta garantiraju iznimno kvalitetnu frakciju sa minimalnim stvaranjem finih čestica u procesu mljevenja.

TP Strojevi d.o.o.

Ulica Braće Kavurić 12
44000 Sisak
HRVATSKA