OSTALI MATERIJALI

U ovo grupu spadaju svi drugi termoplastični materijali za koje MAPA ReTech može ponuditi odgovarajuće rješenje za oporabu, a nisu toliko količinski zastupljeni kao prethodno navedeni materijali. Bilo da se radi o usitnjavanju ili pranju, MAPA ReTech će vam ponuditi efikasno vlastito reciklažno rješenje sukladno specifikaciji vašeg zahtjeva.

Neki primjeri:

– termoplastični otpad iz automobilske industrije, odbojnici, automobilski interijer izrađen od plastike, rezervoari i drugi termoplasti koji se koriste u autoindustriji, a uglavnom se radi o materijalima kao što je PP, ABS, PS i sl.

– masivni odljevci od različitih termoplastičnih materijala nastali prigodom ekstrudiranja i sličnih tehnoloških procesa

– izolacijski materijali u koje spadaju stiropor, ali i mineralne vune za koje MAPA ReTech može ponuditi nekoliko opcija za usitnjavanje i pripremu materijala za daljnju preradu

– otpad od automobilskih baterija – akumulatora za koji MAPA ReTech nudi kompletan reciklažni sustav po sistemu ključ u ruke

MAPA RECYTECH d.o.o.

Ulica Braće Kavurić 12
44000 Sisak
HRVATSKA