Aplikacije

MAPA RECYTECH nudi kompletna rješenja u oblasti reciklaže plastičnog otpada, bez obzira na tip materijala koji će se tretirati, zahtjevani kapacitet i kvalitet materijala. Naš koncept i visoko kvalitetni i efektivni strojevi i oprema su garanacija dobivanja visoko kvalitetnog izlaznog materijala (sirovine) koji je po specifikaciji gotovo jednak djevičanskom materijalu.

LDPE

POST-KONZUMNA FOLIJA (LDPE/HDPE)  Post-konzumna PE folija je u većini slučajeva jako kontaminirana, zaprljana ambalaža korištena u kućanstvima, ali i u komercijalne svrhe. Ovakav materijal zahtjeva

VIŠE NA LINKU

HDPE

HDPE BOCE Uglavnom dolaze sortirane i prešane u bale. Kvalitet sortirnog procesa kao i onešićenost materijala, kao i kod prethodno navedenih materijala, ovisi od zemlje

VIŠE NA LINKU

PP

PP VELIKE VREĆE Iznimno zahtjevan materijal za reciklažni proces. Kao prvo, sadržaj ovakvih vreća su dosta različiti i često se radi o ostacima abrazivnih tvari,

VIŠE NA LINKU

PETE

PET BOCE Ovisno o projektnom zadatku, odnosno specifikaciji ulaznog materijala i količini i tipu onečišćenja MAPA ReTech nudi vlastiti reciklažni koncept za tretman otpadnih PET

VIŠE NA LINKU

PVC

PVC CIJEVI I PVC PROFILI MAPA ReTech nudi niz rješenja u području oporabe otpadnih PVC cijevi i PVC profila, bilo da se radi o industrijskom

VIŠE NA LINKU

OSTALI MATERIJALI

U ovo grupu spadaju svi drugi termoplastični materijali za koje MAPA ReTech može ponuditi odgovarajuće rješenje za oporabu, a nisu toliko količinski zastupljeni kao prethodno

VIŠE NA LINKU

MAPA RECYTECH d.o.o.

Ulica Božidara Adžije 19
44000 Sisak
HRVATSKA